Blog

Pracownicy cudzoziemscy z państw trzecich pracują zwykle w Niemczech w ramach przedsięwzięć realizowanych przez polskie......
Dr. iur. Paweł Marquardt
1 gru 22
Duża część polskich przedsiębiorców oddelegowujących zleceniobiorców do Niemiec, zlecała im w Polsce czynności roznoszenia ulotek.......
Dr. iur. Paweł Marquardt
25 lis 22
W praktyce stosowania przepisów niemieckiej ustawy o powierzaniu pracowników pojawiają się pytania o stosowanie ustawy......
Dr. iur. Paweł Marquardt
16 lis 22
Norma prawna z §1 ust. 1 zd. 3 niemieckiej ustawy o powierzeniu pracowników, zgodnie z......
Dr. iur. Paweł Marquardt
24 paź 22