Kontakt

Kontakt

Spotkajmy się!

Na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną odpowiadam w przeciągu 24 godzin. Do kontaktów inicjujących używam formularza, który znajduje się poniżej.

    Dane kontaktowe

    R.pr. Dr. iur. Paweł Polaczuk

    Aby umówić się na rozmowę, proszę wysłać e-mail.
    office @ ra - danzig . de