Strona główna

Twoje prawa i interesy

W sporach sądowych i pozasądowych

Polska & Niemcy i Austria

R.pr. Dr. iur. Paweł Polaczuk

Pomysłodawca

Dr. iur. Paweł Polaczuk jest radcą prawnym. Reprezentuje klientów indywidualnych i zinstytucjonalizowanych. Zorganizował swoją praktykę prawniczą w ramach struktur jednej z wiodących kancelarii prawnych z myślą o kompleksowej pomocy prawnej klientom niemieckojęzycznym (indywidualnym i zinstytucjonalizowanym) oraz polskim klientom prowadzącym działalność gospodarczą w Republice Federalnej Niemiec i Republice Austrii. Zaangażowanie w sprawy klientów wymagało nawiązania i zorganizowania współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi i podatkowymi w Austrii i w Niemczech oraz z towarzystwami powierniczymi w Szwajcarii i Lichtensteinie.

Dr. Paweł Polaczuk jest również pracownikiem naukowym oraz angażuje się w sprawy i wspiera społeczność niemiecką.

Profesionalizm

i zaufanie

Co mnie wyróżnia?

Wiedza

o prawie i jego wykładni

Umiejętność

stosowania prawa do nietypowych przypadków

Skrupulatność

w ustalaniu faktów

Zaangażowanie

w sprawy klienta

Komunikatywność

w relacjach

Opinie moich Klientów

Klientka z Nadrenii Północnej-Westfalii
Dr Polaczuk reprezentuje moje interesy w Polsce od kilku lat. Ma dużą wiedzę i intuicję. Działa rozważnie. Mogę na nim polegać.
Klient z Sopotu
Dziękuję za wynegocjowanie i przygotowanie umowy z moim kontrahentem w Polsce. Przemyślane rozwiązania, które Pan wynegocjował, sprawdzają się w praktyce.
Klientka z Linzu
Pana zaangażowanie w sprawę było imponujące. Będę Pana polecała wszystkim, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

Przewaga dzięki:

Wiedzy o prawie i metodach wykładni prawa oraz umiejętności stosowania prawa do nietypowych przypadków

Dokładność i wnikliwości w ustalaniu i wszechstronnej ocenie faktów

Zaangażowaniu w sprawy Klienta

Komunikatywności

Ma niebagatelne znaczenie w warunkach zmieniających się regulacji prawnych i zmian rzeczywistości gospodarczej, społecznej i kulturowej oraz w sprawach z niejednorodnym stanem faktycznym, powstałym na pograniczu systemów prawa, gałęzi czy stanów prawnych.

Wszechstronna wiedza o okolicznościach sprawy pozwala trafnie zidentyfikować normy prawne, które stanowią podstawę oceny interesów i roszczeń Klientów. Ich ochrona i realizacja staje się wtedy bardziej skuteczna.

Zaangażowanie w sprawy Klienta wymaga rozumienia jego potrzeb. To rzadka umiejętność, która łączy naturalną dyspozycję człowieka z jego wiedzą. Jest kluczem do poczucia bezpieczeństwa Klienta w trudnych sytuacjach,  w których jest potrzebna pomoc prawna.

Materia prawa jest bardzo wymagająca. Języki prawne i prawnicze są podstawowym instrumentem komunikacji w relacji z organami wymiaru sprawiedliwości i profesjonalnymi pełnomocnikami procesowymi. Języki prawne i prawnicze nie mogą jednak oddzielać Klienta od jego spraw. Znoszenie takiej bariery wymaga rzadkich umiejętności interpersonalnych.

Spotkajmy się!