Strona główna

Twoje prawa i interesy

W sporach sądowych i pozasądowych

Polska, Niemcy i Austria

Dr. iur. PAWEŁ MARQUARDT

Radca prawny

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem natomiast na Uniwersytecie Wiedeńskim. Reprezentuję klientów indywidualnych i zinstytucjonalizowanych. Swoją praktykę prawniczą zorganizowałem z myślą o kompleksowej pomocy prawnej klientom niemieckojęzycznym (indywidualnym i zinstytucjonalizowanym) oraz polskim klientom prowadzącym działalność gospodarczą w Republice Federalnej Niemiec i Republice Austrii. Zaangażowanie w sprawy klientów wymagało nawiązania współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi i podatkowymi w Austrii i w  Niemczech oraz z towarzystwami powierniczymi w Szwajcarii i Lichtensteinie.

Byłem wiceprzewodniczącym Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz przez wiele lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do niedawna kierowałem działem prawnym jednego z podmiotów zajmujących się mobilnością pracowników a także byłem współpracownikiem Konsulatu Honorowego Austrii w Gdańsku. Jestem tłumaczem języka niemieckiego.

Partnerzy

Profesionalizm

i zaufanie

Co mnie wyróżnia?

Wiedza

o prawie i jego wykładni

Umiejętność

stosowania prawa do nietypowych przypadków

Skrupulatność

w ustalaniu faktów

Zaangażowanie

w sprawy klienta

Komunikatywność

w relacjach

Opinie moich Klientów

a
Klientka z Nadrenii Północnej-Westfalii

Dr Marquardt reprezentuje moje interesy w Polsce od kilku lat. Ma dużą wiedzę i intuicję. Działa rozważnie. Mogę na nim polegać.

a
Klient z Sopotu

Dziękuję za wynegocjowanie i przygotowanie umowy z moim kontrahentem w Austrii. Pańskie przemyślane rozwiązania sprawdzają się w praktyce.

a
Klientka z Linzu

Pana zaangażowanie w sprawę było imponujące. Będę Pana polecała wszystkim, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

Przewaga dzięki:

Wiedzy o prawie i metodach wykładni prawa oraz umiejętności stosowania prawa do nietypowych przypadków
Dokładności i wnikliwości w ustalaniu i wszechstronnej ocenie faktów

Zaangażowaniu w sprawy Klienta

Komunikatywności

Wiedza o prawie i metodach jego wykładni ma niebagatelne znaczenie w warunkach zmieniających się regulacji prawnych i zmian rzeczywistości gospodarczej, społecznej i kulturowej oraz w sprawach z niejednorodnym stanem faktycznym, powstałym na pograniczu systemów prawa, gałęzi czy stanów prawnych.

Wszechstronna wiedza o okolicznościach sprawy pozwala trafnie zidentyfikować normy prawne, które stanowią podstawę oceny interesów i roszczeń Klientów. Ich ochrona i realizacja staje się wtedy bardziej skuteczna.

Zaangażowanie w sprawy Klienta wymaga rozumienia jego potrzeb. To rzadka umiejętność, która łączy naturalną dyspozycję człowieka z jego wiedzą. Jest kluczem do poczucia bezpieczeństwa Klienta w trudnych sytuacjach,  w których jest potrzebna pomoc prawna.

Materia prawa jest bardzo wymagająca. Języki prawne i prawnicze są podstawowym instrumentem komunikacji w relacji z organami wymiaru sprawiedliwości i profesjonalnymi pełnomocnikami procesowymi. Języki prawne i prawnicze nie mogą jednak oddzielać Klienta od jego spraw. Znoszenie takiej bariery wymaga rzadkich umiejętności interpersonalnych.