O mnie

Kim
jestem?

Radca prawny słuchający i mówiący po niemiecku.

Znam biegle język niemiecki, w tym język prawny i prawniczy.

Zdobywałem pierwsze doświadczenia zawodowe w grupie Wiener Städtische AG.

Od 2007 r. jestem pracownikiem naukowym i prowadzę zajęcia z teorii prawa, wykładni prawa, bioetyki, prawa medycznego, prawa europejskiego, cywilnego i prasowego.

Łączę pracę akademicką z praktyką zawodową. Od lat jestem związany z jedną z wiodących kancelarii w Trójmieście. Na rynku niemieckim i austriackim oraz na potrzeby polskich Klientów współdziałam z kancelariami adwokackimi i podatkowymi o doskonałej renomie oraz z towarzystwami powierniczymi w Szwajcarii i Lichtensteinie.

W 2017 r. odbyłem dzięki Fundacji Adenauera staż w Federalnym Sądzie Administracyjnym RFN w Lipsku, gdzie zajmowałem się orzecznictwem dotyczącym Konfessionszugehörigkeit, Schulgebet, Religionsunterricht, Unterrichtsbefreiung, Schächten, Beschneidung, Kopftuch, Sonntagsruhe.

W 2019 r. odbyłem kilkumiesięczny staż na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bonn.

Jestem członkiem grupy badawczej Rechtswirklichkeit przy Uniwerystecie Humboldta, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teoretyków Prawa – Sekcja Niemcy oraz grupy badawczej Bioethischer Kreis.

Wspieram i aktywnie uczestniczę w życiu mniejszości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

By umówić się na rozmowę, zadzwoń wyślij wiadomość pocztą elektroniczną.