O mnie

Kim
jestem?

Radca prawny słuchający i mówiący po niemiecku.

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu. Odbyłem także studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych (Doktor der Rechtswissenschaften).

Znam biegle język niemiecki, w tym język prawny i prawniczy.

Zdobywałem pierwsze doświadczenia zawodowe w grupie Wiener Städtische AG, gdzie byłem początkowo asystentem Zarządu ds. Prawnych BTUIR Heros SA z siedzibą w Warszawie oraz TUnŻ Vienna Life SA z siedzibą w Warszawie. W tym samym roku podjąłem pracę w Departamencie Udziałów i Inwestycji Kapitałowych Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG z siedzibą w Wiedniu. Zajmowałem się tam połączeniami spółek Verschmelzung (połączenie) Vienna Life i Compensa Życie oraz TU Compensa SA, z BTUiR Heros SA. Pracowałem także nad projektem Delisting der Compensa (wyprowadzenie spółki z giełdy). Byłem również pełnomocnikiem Wiener Städtische AG w  sprawach o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości i w sprawach antymonopolowych.

Po powrocie objąłem stanowisko Dyrektora Biura Prawnego w towarzystwach ubezpieczeniowych grupy Wiener Städtische w Polsce ( TUnŻ Compensa Życie SA z siedzibą w Warszawie oraz TU Compensa SA).

Po 4 latach pracy oddelegowano mnie ponownie do Wiednia, gdzie przechodziłem roczne szkolenie z zakresu likwidacji szkód.

Od 2007 r. jestem pracownikiem naukowym zatrudnionym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzę zajęcia i publikuję z teorii prawa, wykładni prawa, bioetyki, prawa medycznego, prasowego i wyznaniowego. Byłem kierownikiem naukowym dwóch projektów badawczych, przygotowywałem jednostkę naukową do oceny przez Polską Komisję Akredytacyjną (dwukrotnie), przewodniczyłem Komisji Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierowałem zespołem gospodarowania dotacją na działalność statutową na Wydziale, byłem członkiem Senackiej Komisji ds. Nauki Uniwersytetu oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Badań Naukowych na Wydziale.

Łączę zatrudnienie na Uniwersytecie z praktyką zawodową. Od lat jestem związany z Kancelarią Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni S.C., w której mam przyjemność współpracować z najlepszymi. Na rynku niemieckim i austriackim oraz na potrzeby polskich Klientów współdziałam z kancelariami adwokackimi i podatkowymi o doskonałej renomie oraz z towarzystwami powierniczymi w Szwajcarii i Lichtensteinie.

W 2017 r. odbyłem dzięki Fundacji Adenauera staż w Federalnym Sądzie Administracyjnym RFN w Lipsku, gdzie zajmowałem się orzecznictwem dotyczącym Konfessionszugehörigkeit, Schulgebet, Religionsunterricht, Unterrichtsbefreiung, Schächten, Beschneidung, Kopftuch, Sonntagsruhe.

Jestem członkiem grupy badawczej Rechtswirklichkeit przy Uniwerystecie Humboldta, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teoretyków Prawa – Sekcja Niemcy oraz grupy badawczej Bioethischer Kreis.

Wspieram i aktywnie uczestniczę w życiu mniejszości niemieckiej w Polsce. Od 2019 r. jestem wiceprzewodniczącym Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, które reprezentuję w Radzie Patronackiej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

By umówić się na rozmowę, zadzwoń bądź wyślij wiadomość pocztą elektroniczną.