O mnie

Kim
jestem?

Radca prawny słuchający i mówiący po niemiecku.

Znam biegle język niemiecki, w tym język prawny i prawniczy. Do niedawna kierowałem działem prawnym jednego z podmiotów zajmujących się mobilnością pracowników.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskałem na Uniwersytecie Wiedeńskim, zaś pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałem w grupie Wiener Städtische AG.
W latach 2007-2021 prowadziłem jako pracownik naukowo-dydaktyczny zajęcia z teorii prawa, wykładni prawa, bioetyki, prawa medycznego, prawa europejskiego, cywilnego i prasowego.

Od 2014 r. jestem związany z wiodącymi kancelariami prawnymi w Republice Federalnej Niemiec, Austrii i Trójmieście. Na rynku niemieckim i austriackim oraz na potrzeby polskich Klientów współdziałam z kancelariami adwokackimi i podatkowymi o doskonałej renomie oraz z towarzystwami powierniczymi w Szwajcarii i Liechtensteinie.

W 2017 r. odbyłem dzięki Fundacji Adenauera staż w Federalnym Sądzie Administracyjnym RFN w Lipsku, gdzie zajmowałem się orzecznictwem dotyczącym Konfessionszugehörigkeit, Schulgebet, Religionsunterricht, Unterrichtsbefreiung, Schächten, Beschneidung, Kopftuch oraz Sonntagsruhe.

W 2019 r. odbyłem kilkumiesięczny staż na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bonn.

Jestem członkiem grupy badawczej Rechtswirklichkeit przy Uniwerystecie Humboldta, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teoretyków Prawa – Sekcja Niemcy oraz grupy badawczej Bioethischer Kreis. W Olsztynie działałem jako wiceprzewodniczący Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie jestem współpracownikiem Konsulatu Austrii w Gdańsku i  tłumaczem języka niemieckiego.